На 10.08.2012 г. дружеството представи информацията изисквана по чл.82 б, ал.1 от ЗППЦК за периода 10.08.2011 - 10.08.2012 година.

Пълната информация е достъпна в рубриката За WMG - Регулирана информация - 2012 г., както и от сайта www.fininfo.news.bg