На 25.07.2019г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността шестмесечен отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2019г. - 30.06.2019г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2019г., както и от сайта www.fininfo.news.bg и www.infostock.bg.