На 27.07.2017г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността шестмесечен отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2017г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.