На 23.08.2018г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността шестмесечен консолидиран отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2018г. - 30.06.2018г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2018г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.