На 29.08.2016г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността шестмесечен консолидиран отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2016г. - 30.06.2016г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2016г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.