На 30.09.2020г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността шестмесечен консолидиран финансов отчет и шестмесечен финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2020г. - 30.06.2020г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2020г., както и от сайта www.fininfo.news.bg и,

Консолидиран шестмесечен финансов отчет за 2020г. - infostock.bg

Шестмесечен финансов отчет за 2020г. - infostock.bg