На 15.04.2011 г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на
"БФБ - София" АД отчет към 31.03.2011 г. по облигационен заем.

Пълният комплект представени документи може да бъде видян в рубриката За WMG - Регулирана информация - 2011 г., за WMG - Облигационна емисия, както и на сайта www.fininfo.news.bg.