На 02.05.2017г. в Комисията за финансов надзор и на обществеността бе представен одитиран консолидиран годишен отчет за 2016г.

Пълният комплект представени документи може да бъде видаян в рубриката: За WMG  - Регулирана информация - 2016г., както и на сайта fininfo.news.bg.