На 27.04.2016г. в Комисията за финансов надзор и на обществеността бе представен одитиран консолидиран годишен отчет за 2015г.

Пълният комплект представени документи може да бъде видаян в рубриката: За WMG  - Регулирана информация - 2015г., както и на сайта fininfo.news.bg.