На 29.04.2024г. в Комисията за финансов надзор и на обществеността бе представен одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2023г.

Пълният комплект представени документи може да бъде видаян в рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2023г., както и на сайта www.infostock.bg.