На 26.04.2023г. в Комисията за финансов надзор и на обществеността бе представен одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2022г.

Пълният комплект представени документи може да бъде видаян в рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2022г., както и на сайта www.infostock.bg.