На 19.04.2019г. в Комисията за финансов надзор и на обществеността бе представен одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2018г.

Пълният комплект представени документи може да бъде видаян в рубриката: За WMG - Регулирана информация - 2018г., както и на сайта fininfo.news.bg и infostock.bg.