На 30.03.2018г. в Комисията за финансов надзор и на обществеността бе представен одитиран годишен отчет за 2017г.

Пълният комплект представени документи, могат да бъдат видаяни в рубриката: За WMG - Регулирана информация - 2017г., както и на сайта fininfo.news.bg.