На 31.03.2017г. в Комисията за финансов надзор и на обществеността бе представен одитиран годишен отчет за 2016г.

Пълният комплект представени документи, могат да бъдат видаяни в рубриката: За WMG - Регулирана информация - 2016г., както и на сайта fininfo.news.bg.