На 31.03.2016г. в Комисията за финансов надзор и на обществеността бе представен одитиран годишен отчет за 2015г.

Пълният комплект представени документи, включително доклада за изпълнение политиката за възнагражденята на членовете на съвета на директорите, могат да бъдат видаяни в рубриката: За WMG  - Регулирана информация - 2015г., както и на сайта fininfo.news.bg.