На 31.03.2014г. в Комисията за финансов надзор и на обществеността бе представен одитиран годишен отчет за 2013 г.

Пълният комплект представени документи може да бъде видаян в рубриката: За WMG  - Регулирана информация - 2013г., както и на сайта fininfo.news.bg.