На 27.03.2012 г. в Комисията за финансов надзор и на обществеността бе представен одитиран годишен отчет за 2011 г.

Пълният комплект представени документи може да бъде видаян в рубриката: За WMG  - Регулирана информация - 2011 г., както и на сайта fininfo.news.bg.