На 30.03.2011 г. в Комисията за финансов надзор и на обществеността бе представен одитиран годишен отчет за 2010 г.

Пълният комплект представени документи може да бъде видаян в рубриката: За WMG  - Регулирана информация - 2010 г., както и на сайта wwww.fininfo.news.bg.