На 27.03.2023г. в Комисията за финансов надзор и на обществеността бе представен одитиран годишен финансов отчет 2022г.

Пълният комплект представени документи може да бъде видаян в рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2022г., както и на сайта infostock.bg.