На 28.03.2022г. в Комисията за финансов надзор и на обществеността бе представен одитиран годишен финансов отчет 2021г.

Пълният комплект представени документи може да бъде видаян в рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2021г., както и на сайта infostock.bg.