На 27.03.2019г. в Комисията за финансов надзор и на обществеността бе представен одитиран годишен финансов отчет за 2018г.

Пълният комплект представени документи, могат да бъдат видаяни в рубриката: За WMG - Регулирана информация - 2018г., както на сайта fininfo.news.bg и infostock.bg.