На 31.07.2020г. в Комисията за финансов надзор и на обществеността бе представен одитиран годишен финансов отчет и одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2019г.

Пълният комплект представени документи може да бъде видаян в рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2019г., както и на сайта fininfo.news.bg и,

Представен одитиран годишен финансов отчет - infostock.bg

Представен одитиран консолидиран годишен финансов отчет - infostock.bg