На 28.10.2009 г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността междинен отчет за второто тримесечие на 2009 г.

Пълният комплект представени документи може да бъде свален от рубриката Информация - Финансови отчети - 2009 г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.