На 30.04.2009г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността междинен отчет за първото тримесечие на 2009 г.

Пълният комплект представени документи може да бъде свален от рубриката Регулирана информация, както и от сайта www.fininfo.news.bg.