На 30.07.2013 г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността междинен отчет за дейността за второто тримесечие на 2013 г.

 

Пълният комплект представени документи може да бъде намерен в рубриката За WMG  - Регулирана информация - 2013 г., както и от сайта  www.fininfo.news.bg