На 26.10.2012 г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността междинен отчет за дейността през третото тримесечие на 2012 г.

Пълният комплект представени документи може да бъде намерен в рубриката За WMG  - Регулирана информация - 2012 г., както и от сайта  www.fininfo.news.bg