На 30.04.2018г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността междинен отчет за дейността на дружеството през първото тримесечие на 2018г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: За WMG - Регулирана информация - 2018г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.