На 29.04.2014г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността междинен отчет за дейността на дружеството през първото тримесечие на 2014г.

Пълният комплект представени документи може да бъде изтеглен от рубриката: За WMG  - Регулирана информация - 2014г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.