На 30.01.2014г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността междинен отчет за дейността през четвъртото тримесечие на 2013г.

Пълният комплект представени документи може да бъде намерен в рубриката За WMG  - Регулирана информация - 2013г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.