На 30.01.2012 г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността междинен отчет за дейността през четвъртото тримесечие на 2011 г.

Пълният комплект представени документи може да бъде намерен в рубриката За WMG  - Регулирана информация - 2011 г., както и от сайта  www.fininfo.news.bg