На 14.10.2010 г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2010 година.

Пълният комплект представени документи може да бъде свален от рубриката: За WMG  - Регулирана информация - 2010 г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.