На 29.04.2010 г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2010 г.


Пълният комплект представени документи може да бъде свален от рубриката:

За WMG  - Регулирана информация - 2010 г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.