На 18.01.2011 г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2010 година.

Пълният комплект представени документи може да бъде видян в рубриката: За WMG  - Регулирана информация - 2010 г., както и на сайта www.fininfo.news.bg.