На 01.12.2014г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността консолидиран междинен отчет за дейността през третото тримесечие на 2014г.

Пълният комплект представени документи може да бъде намерен в рубриката За WMG  - Регулирана информация - 2014г., както и на сайта www.fininfo.news.bg.