На 29.02.2016г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността консолидиран междинен отчет за дейността през четвъртото тримесечие на 2015г.

Пълният комплект представени документи може да бъде намерен в рубриката За WMG  - Регулирана информация - 2015г., както и на сайта www.fininfo.news.bg.