На 14.05.2013 г. в "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД e постъпило уведомление за разкриване на дялово участие в дружеството от "МАГ Пъблик Комюникейшънс" АД.

Пълният текст на уведомлението може да бъде намерен в рубриката За WMG  - Регулирана информация - 2013 г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.