Съветът на директорите на дружеството е получил търгово предложение отправено към акционерите на дружеството за закупуване на притежаваните от тях акции в "Уеб Медия Груп" АД от "МАГ Пъблик Комюникейшънс" АД.

Пълният текст на уведомлението може да бъде намерен в рубриката ЗA WMG - Регулирана информация - 2013г. и на сайта www.fininfo.news.bg.