Съветът на директорите на дружеството е получил търгово предложение отправено към акционерите на дружеството за закупуване на притежаваните от тях акции в "Уеб Медия Груп" АД от Ню Уеб Маркет АД. на дата 26.10.2020

Пълният текст на уведомлението може да бъде намерен в рубриката Инвеститори - Регулирана информация - 2020г., както и от сайта www.fininfo.news.bg и infostock.bg.