На 18.11.2011 г. в "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД са постъпили две уведомления за разкриване на дялово участие в публичното дружество от "АЛФА АСЕТС" ЕООД, с които се корегира подаденото на 15.11.2011 година уведомление за придобиване на акции от капитала на  "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД.

Пълният текст на уведомлението може да бъде намерен в рубриката За WMG  - Регулирана информация - 2011 г., както и на сайта  www.fininfo.news.bg