Поканата за провеждане на извънредно общо събрание на облигационерите е публикувана в Търговския регистър под номер 20100831151713 (www.brra.bg).

Пълният текст на уведомлението за публикацията може да бъде видян в рубриката За WMG - Регулирана информация - 2010 г., както и на сайта www.fininfo.news.bg.