Подписката за увеличаване капитала на Уеб Медия Груп от 1 420 000лв. на 2 840 00лв. завърши успешно.

Предстои вписване увеличението на капитала в търговския регистър и публикуване на съобщението във вестниците "Новинар" и "СЕГА"

Пълният текст на съобщението може да бъде намерено на За WMG  - Регистрационен документ както и на сайта www.fininfo.news.bg.