Поради липса на кворум, свиканото за 28.02.2011 г. извънредно общо събрание на акционерите не се проведе.

Събранието ще се проведе на 16.03.2011 г. в гр. София, залата на бул. "Братя Бъкстон" 40 от 11 часа.

Право да участват и да гласуват в заседанието на общото събрание на акционерите на 16.03.2011 г. ще имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери в дружеството на 02.03.2011 година.

Пълният текст на уведомлението може да бъде видян в рубриката: За WMG  - Регулирана информация - 2011 г., както и на сайта www.fininfo.news.bg.

Поканата, материалите за заседанието и образец на пълномощно за участие са достъпни в рубриката За WMG - Регулирана информация - 2011 г.

Поканата за общото събрание е достъпна и на сайта www.fininfo.news.bg.