Решенията на Общото събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД, заедно с доклада за дейността и Одитирания годишен  финансов отчет на дружеството бяха вписани/oбявени под №20090715191239.

Уведомлението, както и справка от Търговския регистър могат да бъдат свалени от рубриката За WMG - Регулирана информация - 2009, както и от сайта www.fininfo.news.bg.