Съвета на директорите на "Уеб медия груп" АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите.

Събранието ще се проведе на 29.06.2009 г. в гр. София, залата на бул. "Братя Бъкстон" 40 от 11 часа.

Поканата, материалите и образец на пълномощното могат да бъдат намерени в рубриката За WMG, подрубрика Регулирана информация, както и на сайта http://www.fininfo.news.bg/.