Избраният от общото събрание на акционерите, проведено на 14.06.2013г. нов съвет на директорите е вписан в Търговския регистър.  Вписано в Търговския регистър е и новото представителство на дружество. Обявен е доклада за дейността и ГФО за 2012г.

Пълният текст на уведомлението може да бъде намерен в рубриката За WMG - Регулирана информация - 2013г. и в сайта www.fininfo.news.bg.