Изпълнителния директор на Уеб Медия Груп АД назначи нов директор "Връзки с инвеститорите" от 01.07.2009 г. Повече информация може да видите тук.