Новият адрес на управление на дружеството е в гр.София, район "Изгрев" ул."Фредерик Жолио Кюри" № 20.

Пълният текст на уведомлението може да бъде видян в рубриката  За WMG - Регулирана информация - 2014г., както и на сайта  www.fininfo.news.bg.