Десетото лихвено плащане по облигационната емисия емитирана от дружеството ще се извърши на 20.09.2010 г. чрез Централен депозитар - АД, съгласно проспекта.

Цялото уведомление за изплащане на лихвата може да бъде намерено в За WMG - Регулирана информация 2010 и в сайта www.fininfo.news.bg.