На 18.01.2010 ще се проведе извънредно общо събрание на акционерите.

Поканата и писмените материали за извънредното общо събрание на акционерите, както и образец за пълномощно за участие в него, могат да бъдат свалени от рубриката За WMG - Регулирана информация - 2009 г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.