Съветът на директорите на "Уеб Медия Груп" АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 04.09.2013г. в гр. София, залата на бул. "Братя Бъкстон" 40 ет.2 от 11ч.

 

Поканата, материалите за заседанието и образец на пълномощно за участие могат да бъдат свалени от рубриката ЗA WMG - Регулирана информация - 2013г.

 

Поканата за общото събрание е достъпна и на сайта www.fininfo.news.bg.

 

Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър (www.brra.bg) под номер  20130731085941. ЕИК на дружеството е 131387286.